PROJECTE EL FEM ÉS NOSTRE

L’ Ajuntament de Carrícola ha pres la valenta decisió d’iniciar un projecte de recollida selectiva del 100% de la matèria orgànica que genera la població per produir després un compost de qualitat, amb menys del 5% d’impropis i amb uns paràmetres químics adients per reutilitzar-lo com adob en l’agricultura ecològica de la mateixa població. Cal tindre en compte que Carrícola és un poble agrícola i que la majoria de camperols treballen en el marc de l’agricultura ecològica. El procés de compostatge s’ubicarà en un terreny de l’ajuntament en la part baixa del poble.

PROBLEMÀTICA AMBIENTAL

La comarca de la Vall d’Albaida porta des de l’any 1999 treballant en un pla de minimització integral i comarcal dels residus, en l’any 2005, es va crear un procés participatiu que canviava la metodologia emprada fins ara, en el qual molts sectors socials de la comarca s’han involucrat (representants polítics, alcaldes, associacions veïnals, llauradors, grups ecologistes, institut d’estudis comarcal…). Aquesta comissió, presidida per CEVA, de forma assemblaria va prendre tota una sèrie de decisions i ha fet propostes concretes i consensuades sobre infrastructures, model de recollida, campanya de sensibilització ambiental i ubicació de les instal·lacions. Dintre d’estes diverses propostes ha estat estudiada i valorada econòmicament la recollida porta a porta, així com una instal·lació de compostatge de les restes orgàniques recollides mitjançant el sistema de porta a porta. Totes estes propostes han estat presentades a la Mancomunitat de Municipi de la Vall d'Albaida, la qual es troba negociant amb la Conselleria una figura particular per fer possible els plantejaments d’autogestió dels residus que pretén la comarca.

Paral·lelament a aquest procés negociatiu de tipus comarcal, l’ajuntament de Carrícola vol llançar-se i posar en pràctica un model de recollida i de tractament lleuger i molt eficaç de les restes orgàniques en el seu municipi. Es tractaria d’un projecte pilot en tot l’àmbit valencià, la experiència del qual sempre podria servir al pla de minimització comarcal si aquest s’aplicarà. La Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida, forta de l’experiència de presidència de la comissió de residus comarcals ha acceptat donar un cop de mà a l’iniciativa de l’ajuntament, un petit ajuntament amb recursos limitats, fent-se responsable de la campanya de sensibilització de recollida selectiva de la matèria orgànica. Aquest projecte seria un projecte absolutament integral dintre de la problemàtica dels residus ja que pretén tancar el cicle, i retornar, mitjançant adob compostat, el fruit dels esforços a la població que ha seleccionat en origen els seus residus. Tota aquesta dinàmica servirà de recurs educatiu molt interessant dintre de les activitats d’educació ambiental que s’emprenen des de l’Ametla de Pallla.

Reunió informativa del PaP a Carrícola

Reunió informativa del PaP a Carrícola

Reunió amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida

Jornada Fem Bufali 04