INVENTARI D´ARBRES MONUMENTALS

Des de l'any 2000 la Coordinadora Ecologista de la Vall d'Albaida (CEVA) ha estat localitzant i recopilant tota mena d'informació relacionada amb els arbres singulars de la comarca. Una comarca que per les seues característiques ambientals i històriques presenta varietat de paisatges i espècies arbòries. A l'estiu del 2003, s'impulsa la feina realitzada fins al moment i gràcies a la línia de subvencions Volcam de la Cam, s'emprén, des de la CEVA, un inventari més exhaustiu d'arbres singulars de la comarca anomenat "Estudi - inventari d'arbres singulars i monumentals de la Vall d'Albaida" que ha permés quantificar i esbrinar l' entranyable riquesa de l'arbrat de la comarca d'unes 400 referències d'arbres interessants (coordenades utm, localització en plànols a escala 1:25.000, detall dels accessos); mesurats (mesures de l'altura del tronc, del o dels cimals, alçada de copa, perímetre de base, perímetre a 1.35); descrits (descripció de l'estat general de l'arbre i del seu entorn, observacions generals), fotografiats en format digital

El nostre viatge ens ha portat a trescar la nostra Vall pels racons i indrets més recòndits a la recerca dels exemplars o de l'arbrat més significatiu. Hem gaudit d'un patrimoni natural i cultural que composen els arbres singulars dels nostres pobles, camps, recers i serres. Els resultats de l'inventari ens permeten concloure l' escassesa dels arbres estrictament monumentals - que destaquen per les seues excepcionals característiques -, per causa de les múltiples agressions que pateix el nostre paisatge. Tanmateix, els arbres singulars supervivents, revelen una memòria col·lectiva associada a les gents del lloc i a la resta del patrimoni que els envolta: fonts, pous de neu, ermites i paratges naturals. Tots composen la varietat de paisatges dels nostres pobles i de la nostra comarca.

Les espècies inventariades són nombroses: les més comunes (carrasca, pins xops); escasses (roures, àlbers, lledoners,)

Les espècies inventariades són nombroses: les més comunes (carrasca, pins xops); escasses (roures, àlbers, lledoners,); extraordinàries (olivars vàries vegades centenaris); al·lòctones (acàcies, plàtans d'ombra), o en vies d'extinció com els orms, sense comptar els vells arbustos o altres arbres de cultiu tradicional com ara els garrofers.

La visió general o global que ens atorga aquest inventari comarcal ens permet esbrinar unes unitats paisatgístiques conformades pels nostres estimats arbres. Podem parlar del llevant de la Vall d'Albaida com el paisatge dels garrofers; en el centre de la comarca, per la confluència dels nostres rius, predominen exemplars d'àlbers i xops, sent l'absència d'orms, lledoners, salzes o freixos el trist resultat d'un estat poc alleujador dels nostres ecosistemes de ribera.

Els pins semblen trobar-se en les paratges de la solana de la Serra Grossa, i l'ombria del recer del Benicadell alberga els olivars sens dubte més espectaculars. El paisatge de la carrasca es troba especialment esplèndid per Fontanars dels Alforins i l'humida Mariola acull una varietat d'espècies considerable, com ara roure, til·lers o anouers.