CONSTRUCCIÓ MUR DE TÀPIA

La terra ha segut des de sempre el material més emprat per a la construcció, és un material abundant en qualsevol lloc, fàcil de treballar, la seua extracció, ús i desús no creen problemes ambientals. També té unes qualitats vitals molt benèfiques per a una casa, és permeable a l'aire, absorbeix, reten i torna a evaporar la humitat ambient, guarda bé del fred i del calor. La seua textura, i tonalitats afegeixen a l'habitatge una calidesa difícil d'adquirir en qualsevol tenda, són parets amb ànima. Les arquitectures de terra són nombroses i diversificades, nosaltres hem decidit experimentar la tàpia , una forma de construir que els nostres avant passats coneixien bé, el castellet de Carrícola, alçat allà pel segle XIII, encara avui ens delecta amb la seua silueta.

Existeixen moltes tècniques de fer tàpia , nosaltres n'hem triat una tot i adaptant-la a les nostres necessitats . Este mur s'alça sobre un base de pedra d'uns 45 centímetres, i té una amplària de 25 centímetres , la paret es situa en la part nord de l'edifici, té 4.80 m. de longitud i una alçària de 1.85 m., s'han realitzat 16 filades de tapia, necessitant aproximadament 2.3 metres cúbics de terra . Una terra que es va extraure manualment de la zona inundable del pantà de Bellús . S'ha triat aquesta terra per ser rica en al·luvió – sorra natural- i per tindre una adequada proporció de àrids , argila i llims, sens presència de matèria orgànica. Una vegada separades les pedres més grosses, es procedeix a la preparació de la terra en una simple pastera. No és un procés molt complicat però extremadament delicat ja que s'ha d'aconseguir un grau òptim d'humitat per assegurar-se una bona resistència del tàpia . Les dosificacions per la barreja van ser per 8 cabassos de terra, 1 de calç i un altre menys ple de porlan blanc, l'aigua necessària no arriba a mig poal. És important saber que no estem amassant formigó, i una massa molt aiguada no permet l'adequat compactat, què en desencofrar cauria.

L´encofrat és imprescindible en aquesta tècnica constructiva, dóna forma i volum a la paret, actua de recipient de contenció i suport de la barreja, fins que esta tinga el grau suficient de compactació per mantenir-se tota soles en vertical. Nosaltres hem adequat l'encofrat a les tècniques modernes, per simplificar i fer més eficaç aquest tipus d'obra . S´ha utlitzat tauler hidròfug i, per travar-lo, hem utilitzat materials moderns, com ara varetes de ferro amb mordaces, caragols etc..

Una vegada muntat l'encofrat i pastada la barreja de material, es procedeix a omplir-lo mitjançant cabassos. Dues persones com a mínim són necessàries per compactar la tapia, gràcies a dues maces de fusta o pitjons de grandària diferent, que permeten realitzar una operació anomenada tradicionalment “ maçonament ”. És una feina crucial per aconseguir la resistència desitjada, sempre s'ha dit que l'acció de maçonar és com un ball. El ritme que acompanya el procés és un ritme enèrgic i continuat, sense necessitat de grans colps però sense aturar-se. Quan la maça ja no deixe senyal i el so del colpejat resulte nítid, sec i contundent, es pot considerar que la tongada de terra està correctament compactada, tenint especial cura dels racons. I es continua amb una altra tongada de cabassos fins arribar al límit superior de l'encofrat.

El desencofrat ha de ser immediat, i la sensació és pareguda a la de pelar una fruita madura collida de l'arbre: tot un plaer per als sentits! Observarem com dia a dia va eixugant-se el tàpia i agafant diferents tonalitats. La característica principal del tàpia és la seua extrema solidesa, un enduriment però que va consolidant-se al llarg dels anys.

En l'últim i més alt tram del tàpia hem decidit incorporar-hi unes pedres de vidre, procedents de la fàbrica de reciclatge de vidre de Bèlgida , de colors diversos. Són unes pedres suficientment resistents per no trencar sota la pressió de les masses i del tàpia endurint-se. Confereixen un punt màgic per l'efecte de la llum que les travessa, un efecte que s'aprecia especialment des de l'interior.

Aquesta experiència ens ha permés redescobrir una manera de bastir tàpia , agafant la terra directament de la natura, mitjançant un procés senzill, i poc contaminant. A colp d'aixades per pastar i maces per compactar hem alçat un mur que esdevindrà poc a poc, a un ritme lent com totes les coses saboroses , un mur poderós i resistent. Hem recuperat una porció del nostre patrimoni tècnic i cultural que conforma, amb altres tècniques innovadores i contemporànies, un edifici com a mínim peculiar.

   

extracció grava

preparació

construcció mur de tapia

construcció mur de tapia

construcció mur de tapia

construcció mur de tapia

construcció mur de tapia

construcció mur de tapia

construcció mur de tapia

construcció mur de tapia